Za šole

PREDAVANJA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Za osnovne in srednje šole nudimo izobraževanje za:

  • pedagoške delavce
  • osnovnošolce in srednješolce

Teme prilagodimo specifičnim potrebam:

  • NASILJE (vrste nasilja, medvrstniško nasilje, kako in kje poiskati pomoč)
  • ASERTIVNA KOMUNIKACIJA (kaj je asertivna komunikacija, stili komuniciranja, meje v odnosih)
  • DUŠEVNO ZDRAVJE (kaj je duševno zdravje, kako skrbeti zase, kako prepoznati stisko in pomagati sebi ali prijatelju)
  • PSIHOSOCIALNE STISKE MLADOSTNIKOV (kako razumeti mladostnika, razvoj možganov, duševne motnje)
  • ČUSTVA IN ČUSTVENA REGULACIJA (temeljna čustva, namen čustev, regulacija čustev)

Delavnice lahko vključujejo tudi delo s kreativnimi tehnikami in vaje iz čujenčnosti.

Za več informacij nam pošljite ELEKTRONSKO POŠTO na info@ctis.si