Za podjetja

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA PODJETJA 

Odnose v službi lahko primerjamo z odnosi v družini. Ti so lahko varni, prijetni, spoštljivi, lahko pa prihaja do napetosti in trenj med zaposlenimi, kar ovira delo posameznikov v organizaciji, pa tudi delo v skupinah. Neurejeni in slabi odnosi lahko organizaciji povzročijo tudi gospodarsko škodo, saj povečujejo število bolniških odsotnosti in zmanjšujejo produktivnost.

Notranji konflikti, slaba delovna klima in drugi stresorji imajo lahko velik vpliv na zdravje posameznikov. Stres na delovnem mestu je eden največjih zdravstvenih in varnostnih izzivov, s katerimi se srečujemo v Evropi. Je ena od oblik psihosocialnega stresa, ki pomeni neskladje med visokimi zahtevami na delovnem mestu in posameznikovo zmožnostjo izpolnjevanja teh zahtev ter slabo ravnovesje med vloženim naporom in nagrado za opravljeno delo. Povezan je tudi z visoko nezanesljivostjo delovnega mesta.

KAJ NUDIMO PODJETJEM?

Za podjetja izvajamo predavanja in delavnice s področja duševnega zdravja, mobinga in komunikacije na delovnem mestu. Delavnice in predavanja vodita usposobljeni terapevtki, ki pri svojem delu uporabljata spoznanja najnovejših znanstvenih raziskav in klinične prakse. 

Vsebino in način izvedbe predavanj in delavnic lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. 

Okvirne teme predavanj in delavnic, ki jih nudimo podjetjem:

  • STRES NA DELOVNEM MESTU (kaj je stres, simptomi, strategije za obvladovanje stresa)
  • IZGORELOST (kaj je izgorelost, simptomi, preprečevanje izgorelosti)
  • DUŠEVNO ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU (kaj je depresija, kaj je tesnoba, kako prepoznati in kako ravnati ob pojavu duševnih težav)
  • ODNOSI NA DELOVNEM MESTU (ustrezna delovna klima, komunikacija, tekmovalnost)
  • MOBING NA DELOVNEM MESTU (kaj je mobing, prepoznavanje nasilja, čustveno nasilje, čustvene meje, kako poiskati pomoč in kako poskrbeti zase)
  • DELAVNICE ZA VODSTVENI KADER (motiviranje zaposlenih, timsko delo, učinkovito komuniciranje, obvladovanje zahtevnih situacij)

Za vaše zaposlene nudimo tudi individualno psihoterapevtsko obravnavo.

Za več informacij nam pošljite ELEKTRONSKO POŠTO na info@ctis.si