Terapije

Na Zavodu CTIS nudimo pomoč in podporo v obliki zakonske in družinske terapije. S svojim delom želimo prispevati k izboljševanju odnosov v družbi in v zasebnih odnosih znotraj družine s sočutnim in profesionalnim pristopom.

Nudimo več vrst terapij:

Enkratni posvet

Enkratni posvet je namenjen posameznikom, parom ali družinam, ki se soočajo s hudim stresnim dogodkom in si želijo pogovor s terapevtom, ki mu nudi strokovno podporo. Po enkratnem posvetu se lahko udeleženec odloči za vstop v psihoterapevtski proces.

Individualna terapija

Individualna psihoterapija je namenjena posameznikom z duševnimi stiskami in raznimi težavami na pomembnih življenjskih področjih:

 • slaba samopodoba
 • občutek nezadovoljstva v življenju
 • stres, izgorelost
 • samomorilne misli
 • depresija, tesnoba, panične motnje
 • težave v odnosih
 • posledice spolne, čustvene in fizične zlorabe
 • izguba in proces žalovanja
 • doživljanje stisk ob velikih življenjskih prelomnicah (odhod od doma, izguba službe, upokojitev, razveza, nezvestoba, rojstvo otroka, odhod otroka od doma, bolezen ipd.)
 • kemične in nekemične odvisnosti (zasvojenost z alkoholom, drogami, hrano, igrami na srečo, spolnostjo, odnosi itd.)

V psihoterapevtskem procesu posameznik skupaj s terapevtom v zaupnem in varnem okolju odkriva nezavedne vzorce delovanja, čustvovanja in reagiranja v odnosih ter v različnih življenjskih situacijah. Razumevanje lastnega notranjega sveta, v katerem se prepletajo čustvovanje, telesne senzacije, delovanje posameznika v zunanjem svetu in odnosi, v katere smo vpeti, mu omogoča lažje soočanje z težkimi občutji in življenjskimi izzivi. Psihoterapija posamezniku omogoči, da boljše razumevanje lastnega doživljanja, s tem pa pripomore k izboljšanju kvalitete življenja in medosebnih odnosov.

Psihoterapevtsko delo temelji na podlagi relacijske družinske terapije. Terapevtski cikel traja 12 srečanj po 50 minut. Srečanja potekajo vsak teden, predvidoma ob istem času. Cikel se lahko po vmesnem mesečnem premoru enkrat ali večkrat ponovi.

Partnerska terapija

Partnerska terapija je namenjena zakoncem in parom, ki se znajdejo na različnih razpotjih na skupni poti. Odnos s partnerjem je prostor, kjer doživljamo svoje najbolj srečne trenutke, hkrati pa je lahko tudi prostor, v katerem podoživljamo podobe iz preteklosti in stiske, globoko zakopane v naši nezavedni sferi. Kako si zaupati v odnosu in kako zaupati partnerju, da bo slišal naše potrebe, je nemalokrat velik izziv. V partnerski terapiji lahko partnerja ponovno vzpostavita zaupanje, ki je temelj varnega in zadovoljujočega odnosa. S pomočjo partnerske terapije se lahko uspešno soočite z naslednjimi stiskami in težavami:

 • nezvestoba
 • ljubosumje
 • odtujitev
 • težave s spolnostjo
 • psihično nasilje
 • fizično nasilje
 • čustveno nasilje
 • odvisnosti
 • izzivi starševstva

Priporočljivo je, da se partnerske terapije udeležita oba, saj se lahko le tako najbolj uspešno soočita z izzivi partnerstva. V primerih nasilja lahko srečanja potekajo ločeno.

Partnerska terapija temelji na podlagi relacijske družinske terapije. Terapevtski cikel traja 12 srečanj po 50 minut. Srečanja potekajo vsak teden, predvidoma ob istem času. Cikel se lahko po vmesnem mesečnem premoru enkrat ali večkrat ponovi.

Družinska relacijska terapija

Vsak posameznik se v družini razvije, oblikuje in odide v svet z doto, ki jo prejme od svojih najbližjih. Čeprav so ti odnosi ključni za naše poznejše interakcije z okoljem, so samo ogrodje, ki ga lahko dograjujemo. Družina je sistem odnosov, katerega člani vzajemno vplivajo drug na drugega, družina pa kot celota na vsakega posameznika. Prvi odnos s starši ima ključno vlogo za razvoj možganov in zdravo psihično strukturo. Nefunkcionalni vzorci in razne travmatične izkušnje posameznikov se lahko uspešno predelujejo z družinsko terapijo, ki tako pripomore tudi k urejanju odnosov na ravni osnovne družbene celice.
Družinska terapija je namenjena podpori družine in njihovim posameznikom na naslednjih področjih:

 • težave pri vzgoji otrok
 • medvrstniške težave, medvrstniško nasilje
 • nesoglasja med sorojenci
 • nesoglasja med družinskimi člani
 • nasilje v družini
 • soočanje ob prelomnicah v družini (odhod otrok od doma, rojstvo otroka, smrt v družini, izguba zaposlitve, upokojitev itd.)
 • soočanje z boleznimi v družini
 • zasvojenosti
 • ločitve

Terapija z otroki

Kreativne tehnike predstavljajo otrokov primarni način komuniciranja in izražanja. Omogočajo mu procesiranje nezavednega, procesiranje misli in čustva na verbalni in neverbalni ravni, prepoznati, sprejemati in izraziti čustva ter vzpostaviti stik s samim seboj in z drugo odraslo osebo, s katero je v varnem odnosu.

Terapevtski proces je lahko daljši in omogoča tudi vključitev skrbnikov. Srečanja so redna tedenska in trajajo 50 min. Ker je pomembno, da se z otrokom vzpostavi stik in ustvari varen prostor, znotraj katerega otrok začuti, da je lahko kreativen.

Terapevtska skupina za odrasle otroke alkoholikov

Odrasli otroci alkoholikov so osebe, starejše od 18 let, ki so odraščale v okolju, v katerem so odrasli zaradi odvisnosti od alkohola zanemarjali ohranjanje družine kot celote. Ta izraz se uporablja tudi za osebe iz nefunkcionalnih družin, kjer sicer ni bila prisotna zloraba alkohola ali drog, temveč razne zlorabe, zanemarjanje in zapuščenost.

Udeleženci terapevtske skupine za odrasle otroke alkoholikov so vključeni v terapevtsko obravnavo v obliki vodenega pogovora, predavanj, samorefleksije in deljenja medsebojnih izkušenj. Ob pomoči terapevtk udeleženci predelujejo negativne afekte krivde, sramu, jeze, žalosti itd., kar jim bo pomagalo pri vzpostavljanju in uravnavanju odnosov z bližnjimi. Udeleženci bodo na srečanjih razvijali razumevanje za sebe, večje sočutje do sebe, pozitivnejšo samopodobo, sposobnost prepoznavanja, izražanja in uravnavanja nezavednih čustev in bolj funkcionalnemu delovanju v medosebnih odnosih.

Cilji skupine Odrasli otroci alkoholikov:

 • vzpostavljanje bolj funkcionalnih odnosov znotraj širše skupnosti
 • krepitev posameznikovo sposobnost prepoznavanja in razumevanja čustvenih procesov v stiku z bližnjimi
 • krepitev samopodobe
 • možnost vključitve na več let trajajočo skupino, ki vključuje nove generacije mladih odraslih
 • ozaveščanje okolice na posledice uživanja alkohola v bližini otrok.

Svetovanje

Terapija se izvaja po modelu relacijske zakonske in družinske terapije. Vsak cikel terapij vsebuje dvanajst srečanj.

Stopite v stik z nami!