Razumevanje družine in pomoč staršem pri vzgoji otrok v različnih razvojnih fazah

Program zviševanja socialne kompetentnosti, socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine z namenom zviševanja starševskih kompetenc.

V letu 2020 v Krškem izvajamo program za starše. V ta namen bomo izvedli izobraževanje in individualno delo s pari, z namenom opolnomočenja staršev pri soočanju s tako imenovanim razvojnim stresom. Razvojni stres je temeljno gonilo razvoja družine, saj ji ta omogoča, da s primernimi odzivi na spremenjene odnose, družinske člane opremi za učinkovito obvladovanje razmerja med avtonomijo in povezanostjo v odnosih. Neprimerni odzivi staršev na te spremembe, lahko otroke spravijo v velike stiske, ki jih pogosto lahko pahnejo v odvisnost, v razvoj neprimernega vedenja, razvoj nevarne oblike navezanosti.

Program bo tako osredotočen na čustveno soočanje staršev z različnimi razvojnimi fazami otrok in težavami, ki se takrat pojavijo. Glavne teme bodo ozaveščanje, sprejemanje in premagovanje stisk, v katerih se znajdejo starši ob svojih odraščajočih otrocih, ki so takrat pogosto negotovi, prestrašeni in se pogosto odzovejo z zanikanjem in jezo.

Pomoč otrokom se začne z nudenjem pomoči njihovim staršem. Odnosi so namreč vedno vzajemni, kar pomeni, da starši težje zagotovijo primeren razvoja otroka, če se ob njem tudi sami ne razvijajo.


Terapija za pare

Odprte so prijave za vključitev v terapevtski proces za starše. Terapevtski cikel traja najmanj 3 mesece in poteka enkrat tedensko po 60 minut. Prijavite se z izpolnitvijo obrazca partnerska terapija. Število mest je omejeno!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@ctis.si ali na telefonskih številki +386 (0)40 891 467.

V sklopu programa je v letu 2020 nastala knjižica z naslovom “Doživljanje stresa pri otrocih”.

 

Izvajalki programa:

Jasmina Sanda, mag. ZDŠ, terapevtka stažistka ZDT

Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil, izpopolnjevanje ZDT, terapevtka stažistka ZDT

 

Program je sofinanciram s strani Občine Krško.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *