Terapija z otroki: Umetnost in čustva

Kreativne tehnike predstavljajo otrokov primarni način komuniciranja in izražanja. Omogočajo mu procesiranje nezavednega, procesiranje misli in čustva na verbalni in neverbalni ravni, prepoznati, sprejemati in izraziti čustva ter vzpostaviti stik s samim seboj in z drugo odraslo osebo, s katero je v varnem odnosu.

Potek

Terapevtski proces je lahko daljši in omogoča tudi vključitev skrbnikov. Srečanja so redna tedenska in trajajo 50 min. Ker je pomembno, da se z otrokom vzpostavi stik in ustvari varen prostor, znotraj katerega otrok začuti, da je lahko kreativen.

Kreativne tehnike:

● Postavljanje figuric v peskovniku
● Risanjem risb
● Ustvarjanje iz gline

Terapija je namenjena otrokom s čustvenimi težavami, z vedenjskimi težavami, z nepojasnjenimi zdravstvenimi težavami, z izkušnjo izgube v družini. Primerno je za otroke iz rejniških družin, za otroke iz nasilnih družin, z izkušnjo fizičnega, čustvenega nasilja ali spolnega nasilja.

Program je namenjen otrokom in mladim v Krški občini in se izvaja že četrto leto.

Izvajalka programa

Jasmina Sanda, mag. ZDŠ, terapevtka stažistka ZDT

Program je sofinanciram s strani Občine Krško.