Jasmina Sanda

Kontakt:
jasmina.racki@ctis.si
+386 (0)40 891 467

Je magistrica zakonskih in družinskih študijev na Univerzi v Ljubljani. V svojem magistrskem delu je preučevala Travmatično žalovanje. Ima opravljen program izpopolnjevanja za zakonskega in družinskega terapevta. Znotraj Zavoda CTIS opravlja psihoterapevtsko delo pod redno supervizijo.

Vključena je v štiriletno izobraževanje iz integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) v Ljubljani.

Dodatno se izobražuje za delo z otroki z uporabo kreativnih tehnik (peskovnik, glina, risba in lutke). Opravljeno ima osnovno izobraževanje v montessori pedagogiki.
V letu 2020/21 vključena v enoletno izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov na univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Področja dela:
Individualne, partnerske in družinske terapije
Terapije z otroki in mladostniki z uporabo kreativnih tehnik
Terapijo izvaja tudi v angleškem jeziku.

Programi:
Znotraj zavoda CTIS že drugo leto izvaja program Opolnomočenje staršev v različnih razvojnih fazah otrok.
Samostojno izvaja program Umetnost in čustva, ki se od leta 2017 izvaja v Občini Krško.

Dodatna izobraževanja in izkušnje dela:

 • Priprava in izvajanje programa “Opolnomočenje staršev v različnih razvojnih fazah otrok”, ki ga sofinancira Občina Ljubljana.
 • Izobraževanje v pedagogiki montessori, Inštitut Montessori, zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok.
 • Delo z mladimi in otroki, Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Črnuče.
 • Izobraževanje za delo s paliativnimi bolniki, Onkološki inštitut Ljubljana.
 • Pomoč socialno ogroženim otrokom na poletnem letovanju, Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije.
 • Združenje proti spolnemu zlorabljanju.
 • Usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu, delo na SOS telefonu, Društvo S.O.S. telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.
 • Izobraževanje: Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi, Društvo za nenasilno komunikacijo.
 • Izobraževanje za terapevtsko delo z otroki z uporabo peskovnika, lutk, gline, risbe, Družinski inštitut Bližina.
 • Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe, Družinski inštitut Bližina.
 • Priprava in izvajanje programa za otroke “Umetnost in čustva”, sofinancirano s strani občine Krško.
 • Usposabljanje ter vodenje skupine za vodenje starih ljudi za samopomoč, Zveza društev za socialno gerantologijo Slovenije.