Urška Kranjc Jakša

urska.kranjc@ctis.si
+386 (0)68 178 241

Urška Kranjc Jakša je po poklicu zakonska in družinska terapevtka in trenutno opravlja staž v okviru Zavoda CTIS – Center za terapijo, izobraževanje in svetovanje pod redno supervizijo. Je tudi direktorica Zavoda CTIS.

Po diplomi iz filozofije leta 2004 je poklicno pot začela v mednarodnem okolju v Luksemburgu. Med delom na Evropski komisiji je začela podiplomski študij mediacije na Pravni fakulteti v Hagnu v Nemčiji in ga zaključila z nazivom mediatorka (Master of Mediation).

Po vrnitvi v Slovenijo leta 2013 je opravila dveletno izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani, nato pa še enoletni staž na Frančiškanskem inštitutu v Ljubljani. Trenutno je vpisana na doktorskem študiju iz zakonske in družinske terapije. Njeno raziskovanje obsega prezgodnji porod in vzpostavitev navezanosti med materjo in otrokom, predvsem s povezavo materine izkušnje prezgodnjega poroda kot travmatične izkušnje, žalovanjem in navezovanjem stika med materjo in otrokom. Poleg tega se redno udeležuje različnih delavnic, seminarjev, kongresov in predavanj, s katerimi dopolnjuje svoje znanje.

Je tudi mediatorka za družinske zadeve na okrožnem sodišču v Ljubljani.

Od aprila 2018 je predsednica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Svoje terapevtsko in raziskovalno delo usmerja v področje starševstva, posveča se predvsem mladim mamicam in mamicam s travmatično izkušnjo poroda. Ukvarja se tudi s stiskami
posameznikov, parov in družin, ki izhajajo iz različnih travmatičnih izkušenj iz preteklosti (razne zlorabe, nasilje in odvisnosti).

Področja dela:

 • Individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije
 • Terapije z otroki in mladostniki
 • Družinska mediacija
 • Delavnice in predavanja

Dodatna izobraževanja:

 • Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki; Družinski inštitut Bližina, Ljubljana 2019
 • Terapevtska obravnava otrok; Družinski inštitut Bližina, Celje, 2018
 • Delo z ogroženimi otroki in mladostniki; Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 2018
 • Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe
  Socialna zbornica Slovenije in Družinski inštitut Bližina, Ljubljana, 2017
 • Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi
  Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana, 2016
 • Delavnica o mejni osebnostni motnji v ordinaciji psihoterapevta
  Institut Neocortex, Ljubljana, 2015
 • Delavnica o psihozi v ordinaciji psihoterapevta
  Inštitut Neocortex, Ljubljana, 2015
 • Usposabljanje za družinske mediatorje
  Zavod Rakmo, Ljubljana – družinska mediacija, 2014
 • Usposabljanje iz transakcijske analize
  Psihopolis Institut, Ljubljana, 2014 – psihoterapija – transakcijska analiza
 • Osnove transformativne mediacije
  Zavod Rakmo, Ljubljana, 2012 – transformativna mediacija