Terapevtska skupina za žrtve nasilja

Žrtve nasilja v družini se razlikujejo od drugih žrtev nasilja. Žrtve nasilja v družini so namreč v intimnem odnosu z nasilnežem, lahko so ekonomsko odvisne od storilca ali pa prisiljene k ohranjanju stikov z njim zaradi skupnega skrbništva nad otroki.

Nasilna dejanja puščajo žrtvam globoke rane in posledice, ki se kažejo na mnogih področjih njihovega življenja, in sicer na občutku lastne manjvrednosti, nizki samopodobi, slabih odnosih z najbližjimi in ostalimi ljudi. Pogosto se pri žrtvah pojavljajo tudi težave na zdravstvenem in službenem področju. Ljudje, ki izkusijo nasilje, se v svoji stiski pogosto počutijo osamljene in nemočne.

Udeleženci bodo na srečanjih razvijali razumevanje za sebe, večje sočutje do sebe, pozitivnejšo samopodobo, sposobnost prepoznavanja, izražanja in uravnavanja nezavednih čustev in bolj funkcionalno delovanje v medosebnih odnosih. Po potrebi bo terapevtka s posameznimi udeleženci izvedla tudi individualna terapevtska srečanja.

Program Terapevtska skupina za žrtve nasilja v družini bo potekal v skupini v obliki vodenega pogovora, predavanj, samorefleksije in deljenja medsebojnih izkušenj.

Terapija: cikel terapij traja 3 mesece oz. 12 srečanj enkrat tedensko, s pričetkom septembra 2019.

Prijava: na terapijo se lahko prijavite z izpolnitvijo obrazca s pripisom »SKUPINSKA TERAPIJA – NASILJE«.

Stopite v stik z nami!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@ctis.si ali na telefonski številki +386 (0)68 178 241.

Prijave sprejemamo do 26. avgusta 2019.

Pričetek programa: september 2019.

Izvajalka programa je Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil., izpopolnjevanje ZDT – Zakonska in družinska terapija, terapevtka stažistka ZDT

 

 

Za prebivalce Občine Krško je vključitev v program brezplačna.

Program je sofinanciram s strani občine Krško.

Terapija z otroki: Umetnost in čustva

Kreativne tehnike predstavljajo otrokov primarni način komuniciranja in izražanja. Omogočajo mu procesiranje nezavednega, procesiranje misli in čustva na verbalni in neverbalni ravni, prepoznati, sprejemati in izraziti čustva ter vzpostaviti stik s samim seboj in z drugo odraslo osebo, s katero je v varnem odnosu.

Potek

Terapevtski proces je lahko daljši in omogoča tudi vključitev skrbnikov. Srečanja so redna tedenska in trajajo 50 min. Ker je pomembno, da se z otrokom vzpostavi stik in ustvari varen prostor, znotraj katerega otrok začuti, da je lahko kreativen.

Kreativne tehnike:

● Postavljanje figuric v peskovniku
● Risanjem risb
● Ustvarjanje iz gline

Komu je namenjena:
● Otrokom s čustvenimi težavami,
● Otrokom z vedenjskimi težavami,
● Otrokom z nepojasnjenimi zdravstvenimi težavami,
● Otrokom iz nasilnih družin,
● Otrokom iz rejniških družin,
● Otrokom z izkušnjo izgube v družini,
● Otrokom z izkušnjo spolne zlorabe.

Program je namenjen otrokom in mladim v Krški občini in se izvaja že drugo leto.

Izvajalka programa

Jasmina Sanda, mag. ZDŠ, terapevtka stažistka ZDT

Program je sofinanciram s strani Občine Krško.