Razumevanje družine in pomoč staršem pri vzgoji otrok v različnih razvojnih fazah

Program zviševanja socialne kompetentnosti, socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine z namenom zviševanja starševskih kompetenc.

V letu 2020 v Krškem izvajamo program za starše. V ta namen bomo izvedli izobraževanje in individualno delo s pari, z namenom opolnomočenja staršev pri soočanju s tako imenovanim razvojnim stresom. Razvojni stres je temeljno gonilo razvoja družine, saj ji ta omogoča, da s primernimi odzivi na spremenjene odnose, družinske člane opremi za učinkovito obvladovanje razmerja med avtonomijo in povezanostjo v odnosih. Neprimerni odzivi staršev na te spremembe, lahko otroke spravijo v velike stiske, ki jih pogosto lahko pahnejo v odvisnost, v razvoj neprimernega vedenja, razvoj nevarne oblike navezanosti.

Program bo tako osredotočen na čustveno soočanje staršev z različnimi razvojnimi fazami otrok in težavami, ki se takrat pojavijo. Glavne teme bodo ozaveščanje, sprejemanje in premagovanje stisk, v katerih se znajdejo starši ob svojih odraščajočih otrocih, ki so takrat pogosto negotovi, prestrašeni in se pogosto odzovejo z zanikanjem in jezo.

Pomoč otrokom se začne z nudenjem pomoči njihovim staršem. Odnosi so namreč vedno vzajemni, kar pomeni, da starši težje zagotovijo primeren razvoja otroka, če se ob njem tudi sami ne razvijajo.


V sklopu programa je nastala knjižica z naslovom “Doživljanje stresa pri otrocih”.

 


Terapija za pare

Cikel terapij traja 3 mesece oz. 12 srečanj enkrat tedensko, s pričetkom v juniju 2020.

Prijavite se z izpolnitvijo obrazca za partnersko terapijo. – MESTA SO ZAPOLNJENA!

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@ctis.si ali na telefonskih številkah +386 (0)68 178 241 ali +386 (0)40 891 467.

 

Izvajalki programa:

Jasmina Sanda, mag. ZDŠ, terapevtka stažistka ZDT

Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil, izpopolnjevanje ZDT, terapevtka stažistka ZDT

 

Program je sofinancirams strani Občine Krško.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *