Opolnomočenje staršev v različnih razvojnih fazah otrok

Program zviševanja socialne kompetentnosti, socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine z namenom zviševanja starševskih kompetenc.

Družina je osnovna celica družbe in predstavlja okolje, v katerem se razvije vsak posameznik. Odraščanje otrok prinaša spremembe, te pa povzročajo stres v družini, na katerega se mora odzvati vsak posameznik. Starši imajo pri tem temeljno vlogo, saj se otroci sami ne zmorejo soočiti s tem stresom. Toda s spremembami, ki prinašajo t. i. razvojni stres, se soočajo različno. Lahko so negotovi in prestrašeni, pogosto pa se odzovejo z zanikanjem in jezo. Razvojni stres je temeljno gonilo razvoja družine, saj ji ta omogoča, da se funkcionalno odzove na spremenjene odnose. Družinske člane pa opremi za učinkovito obvladovanje razmerja med avtonomijo in povezanostjo v odnosih. Neprimerni odzivi staršev na te spremembe in neprepoznavanje otrokovih resničnih potreb lahko otroke spravijo v velike stiske, ki jih lahko pahnejo v razne odvisnosti. Le starši, ki so sposobni pomiriti sebe in se soočati s stresom, ki ga prinašajo spremembe, lahko pomirijo tudi svoje otroke in jih obvarujejo pred raznimi odvisnostmi.

Program Opolnomočenje staršev v različnih razvojnih fazah otrok je osredotočen na čustveno soočanje staršev z različnimi razvojnimi fazami otrok. Odnosi so namreč vedno vzajemni, kar pomeni, da starši lažje zagotovijo razvoj otroka, če se ob njem tudi sami razvijajo. Program se osredotoča na ozaveščanje pomembnosti prepoznavanja čustvenih potreb tako staršev kot otrok skozi različne razvojne faze otrok.

Program bo pripomogel tudi k ozaveščanju pomembnosti medosebnih vplivov na funkcioniranje celotnega družinskega sistema in na pomen družine pri soočanju z različnimi odvisnostnimi vedenji. Starši bodo lažje prepoznali svoje potrebe, potrebe svojih otrok in potrebe partnerja. Z boljšim razumevanjem razvojnih faz razvoja otroka bodo bolje razumeli, kaj se v otroku dogaja, se mu lažje približali in bolj aktivno rešili morebitne težave. Na ta način se bodo izboljšali medosebni odnosi v družini, kar bo pripomoglo tudi k zmanjšanju raznih odvisnosti.

Program zajema izobraževanja za starše in terapevtsko delo s pari, da se bodo lažje soočali in premagovali stiske, v katerih se znajdejo ob svojih odraščajočih otrocih. V okviru programa se lahko prijavite na izobraževanje za starše ali terapijo za pare.


Skupinsko izobraževanje za starše:

Izobraževanje za starše je omejeno na 8 ljudi in poteka v skupinski dinamiki z dvema družinskima terapevtkama. Skupinska dinamika omogoča staršem spoznavanje otroka v sebi in otroka pred seboj. Z aktivno udeležbo na skupini je staršem omogočeno deljenje izzivov starševstva in podelitev lastne izkušnje odraščanja.

Skupinsko izobraževanje bomo izvedli v šestih zaporednih tedenskih srečanjih, vsak četrtek v naslednjih terminih od 18 ure do 20 ure: Obveščamo vas, da zaradi trenutne situacije prestavljamo termine. Novi termini bodo kmalu znani.

Prijava

Prijavite se z izpolnitvijo obrazca za izobraževanje. Rok za prijavo na izobraževanje je  26. februar 2020.


Terapija za pare:

Cikel terapij traja 3 mesece oz. 12 srečanj enkrat tedensko, s pričetkom v marcu 2020.

Začetek programa: marec 2020

Prijava

Prijavite se z izpolnitvijo obrazca za partnersko terapijo.  – MESTA SO ZAPOLNJENA!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@ctis.si ali na telefonskih številkah +386 (0)68 178 241 ali +386 (0)40 891 467.

 

Izvajalki programa:

Jasmina Sanda, mag. ZDŠ, terapevtka stažistka ZDT

Urška Kranjc Jakša, univ. dipl. fil, izpopolnjevanje ZDT, terapevtka stažistka ZDT

Program je sofinanciram s strani Mestne občine Ljubljana.

 

 

 

 

Prijava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *